Mensen achter het KMVH

De mensen achter de Stichting Kerken en Mensen met een verstandelijke handicap-Friesland.

Wopke van der Ploeg | KMVH Friesland

Wopke van der Ploeg. Ik heb 37 jaar gewerkt in de zorg voor mensen van de doelgroep.

“Ik ben 18 jaar catecheet geweest samen met mijn echtgenoot voor de doelgroep.

Ook ben ik voorganger in vieringen in diverse kerken.”

Piet Hulshof, predikant in de protestantse kerk en sinds 2013 secretaris van de KMVH-Friesland.

“De kerk is voor mij een plek waar mensen samenkomen en waar mensen er voor elkaar zijn. Mijn droom is, dat daar plek is voor iedereen en dat iedereen ook gezien wordt. Daarom zet ik mij graag in voor de KMVH-Friesland. Ik wil de kerken graag helpen om er voor iedereen te zijn en  ik wil graag opkomen voor mijn medemensen. Met name voor die mensen, die nog wel eens worden vergeten maar van wie de kerken zo ontzettend veel kunnen leren!”

Dieke de Vries, bijna dertien jaar Geestelijk Verzorger bij Talant, een organisatie in Friesland voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit deze functie maakt Dieke deel uit van de KMVH.

“Wat mij raakt in mijn werk met deze mensen is hun authenticiteit. Ze zijn wie ze zijn, ze doen wat ze doen, voelen wat ze voelen. Deze echtheid heeft mij als mens en als Geestelijk Verzorger geleerd ook dicht bij me zelf te blijven en te zijn wie ik ben. Niet meer en niet minder. In mijn contacten met de doelgroep vindt er daardoor een echte ontmoeting plaats. Van mens tot mens. Mensen met een verstandelijke beperking geven daardoor zin aan mijn leven en ik hoop dat ik ook een beetje zin mag geven aan hun leven.”

Jaap Overeem sinds november 2018 werkzaam als Geestelijk Verzorger bij Talant.

“Ik hou me daarin veel bezig met zingeving, palliatieve zorg en ethiek. Hiervoor was ik predikant in verschillende gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland. In mijn vrije tijd schaak ik en maak ik muziek.”

Gé Kroes is vader van een meervoudig gehandicapte dochter