Presentatie onderzoek vooruitzien

Op woensdagavond 8 november is het onderzoek “vooruitzien” gepresenteerd. Dit onderzoek gaat over de inclusie van mensen met een beperking binnen geloofsgemeenschappen. Het is een heel leesbaar rapport geworden met aanbevelingen waar we mee aan de slag kunnen.

Online Vragenlijst (gesloten)

De Stichting Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap (KMVH Friesland) zet zich in voor inclusieve geloofsgemeenschappen waarin mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen leven en geloven. De KMVH wil graag weten hoe de huidige situatie is van de verbinding tussen kerken en mensen met een verstandelijke beperking en hoe het gaat met vrijwilligers die zich voor die verbinding inzetten. Ook wil de KMVH graag weten hoe professionals zoals predikanten, pastoor, kerkelijk werkers, jeugdwerkers enz. kijken naar de plek van mensen met een verstandelijke beperking in de kerk. Daarom heeft de KMVH samen met de Protestantse Theologische Universiteit een korte online vragenlijst gemaakt om dit te onderzoeken.  

Ben je vrijwilligers in de geloofsgemeenschap die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking in de geloofsgemeenschap: volg dan dit linkje: https://www.formdesk.com/windesheimoso/Vooruitzien en vul de vragenlijst in.

Ben je professional in dienst van de kerk (predikant, pastoor, diaconaal werker enz.): volg dan dit linkje: https://www.formdesk.com/windesheimoso/Predikant

Het invullen kost maar 15 minuten van je tijd, en je helpt de KMVH zich ook in de toekomst in te zetten voor een inclusieve kerk.

Namens de KMVH Friesland: ds. Piet Hulshof, secretaris, ds. Jaap Overeem, voorzitter.