KMVH-Friesland

KMVH-Friesland in het kort

Binnen de kerken in Friesland gebeurt veel. Zo zijn er al tal van activiteiten die mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking ten goede komen. De werkgroep Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap (KMVH) – Friesland is daar heel blij mee. De KMVH-Friesland is graag spin in het web voor iedereen die in de kerk zich betrokken weet bij mensen met een verstandelijke of een meervoudige beperking en/of ‘iets’ organiseert voor hen. We brengen ook graag mensen met een verstandelijke beperking en hun familieleden, voorgangers, kerkenraadsleden, pastorale bezoekers met elkaar in contact om met en van elkaar te leren. Ook wij leren van onze contacten: wij zijn aangesloten bij de Raad van Kerken in Friesland.

We organiseren bijvoorbeeld inspiratiedagen voor vrijwilligers en muziekmiddagen voor mensen met een beperking.

Vacature penningmeester

Ons bestuur is vanwege de hoge leeftijd van onze penningmeester op zoek naar een penningmeester die de financiën van onze stichting kan regelen.

Werkzaamheden zijn:

-Bijwonen van de bestuursvergadering (ca. 5 keer per jaar op maandagmorgen of maandagavond)
-Verzorgen van de jaarrekening en de begroting
-Corresponderen met donateurs
-Meehelpen bij de te organiseren activiteiten.

Onze inschatting is dat de tijdsinvestering ongeveer twee dagdelen per maand is.

We vinden het fijn als je affiniteit hebt met kerk en mensen met een beperking. We bieden een onkostenvergoeding (reiskosten) en een leuk team met veel enthousiasme.

Je kunt voor meer informatie contact met ons opnemen.

Ds. Jaap C. Overeem (0629119491) of ds. Piet Hulshof (0640938222)

Onze missie

Onze droom: Mensen met een verstandelijke beperking in de kerk, oftewel een inclusieve kerk waarin iedereen welkom is.

Wij als KMVH-Friesland willen heel graag dat die droom werkelijkheid wordt! Daarom helpen wij kerken, parochies en plaatselijke werkgroepen om mensen met een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking volwaardig deelgenoot te laten zijn van de gemeente van Christus.

Wilt u meer van ons weten, wie wij zijn en wat wij doen? Klik op de verschillende buttons op deze site.

Hebt u vragen? Neem dan vooral contact met ons op.

Ook horen wij heel graag van u welke plek mensen met een verstandelijke beperking in uw kerk innemen en wat er zoal in uw kerk op dat vlak gebeurt.

Weet ons te vinden: via deze website, telefonisch of via de mail. Welkom!

“Zien en gezien worden!”

Presentatie

Meer over "Presentatie onderzoek vooruitzien"

Agenda

Bekijk geplande evenementen.

Contact

Hoe u met ons in contact kunt komen.

KMVH Friesland steunen?

Wij zijn van uw financiële steun afhankelijk. Wij zijn daarom blij met iedere gift. Ook wij kunnen op aanvraag projecten steunen, zie hieronder bij “financiële steun.”

Wie zijn wij

De afkorting KMVH staat voor: Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap.

Die naam is ontstaan in een tijd waarin het heel gewoon was om over ‘verstandelijk gehandicapten’ te praten. Tegenwoordig praten we meestal over ‘mensen met een verstandelijke beperking’.

Sinds 2013 is KMVH-Friesland een zelfstandige stichting, die bestuurd wordt door mensen die op één of andere manier betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking.

KMVH-Friesland doet bewust haar werk onder verantwoordelijkheid van de deelnemende kerken, in samenwerking met de geestelijk verzorgers van Talant. De stichting legt daarvan in een jaarverslag aan de kerken verantwoording af. De stichting is aangesloten bij de Raad van Kerken in Friesland.

Wat doen wij

Om de droom van een inclusieve kerk te realiseren wil de KMVH-Friesland samen met de kerken zoeken naar antwoorden op vragen, waar men in het (pastorale) contact met iemand van de doelgroep tegen aanloopt.

Die vragen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de invulling van een kerkdienst en het contact met de familie van iemand met een verstandelijke en/of een meervoudige beperking.

Bovendien vragen wij de kerken en de parochies de eigenheid van mensen met een verstandelijke beperking te zien en te waarderen. Sterker nog: Wij als KMVH-Friesland zijn ervan overtuigd dat de kerk zonder mensen met een verstandelijke beperking niet echt kerk kan zijn.

Wat hebben wij de kerken te bieden:

  1. Voorlichting, zowel schriftelijk als mondeling aan parochieraden, kerkenraden en pastores
  2. Advies aan plaatselijke groepen over onderwerpen als liturgie, catechese, pastoraat en diaconaat
  3. Het organiseren van plaatselijke en regionale bijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten, vrijwilligers en pastores
  4. Contact: Graag zijn wij spin in het web om u in contact te brengen met andere werkgroepen, parochies en gemeenten die actief op dit terrein.

Dit doen wij in samenwerking met de geestelijke verzorging van Talant en interkerkelijk met de katholieke werkgroep PMVH Fryslân (Parochies en Mensen met een Verstandelijk Handicap).

Financiele steun

Het werk van KMVH-Friesland kan niet zonder financiële steun. Daarom verzoeken we de kerken om jaarlijks een gift te geven. Dat verzoek bereikt de PKN-Kerken via de Commissie Bijdragenadvies van Protestantse Kerk in Nederland.

Wij verzoeken u uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL31 RABO 0104 2209 53 t.n.v. KMVH-Friesland te Beetsterzwaag.

Via de caritasgroepen van de Katholieke kerken in Friesland wordt ook steun verleend aan de

KMVH-F en het ‘Scheepsmaatjesproject’. Als u wilt weten wat dit laatste project inhoudt’ klikt u dan op ‘Scheepsmaatjesproject’.

Verder merken we met nadruk op dat wij graag ook projecten steunen die ten goede komen aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Friesland.

Zie daartoe de toelichting op het aanvragen van een bijdrage en het ook het aanvraagformulier.

Voor vragen kunt u bij onze penningmeester, de heer Gé Kroes, terecht.